Kullanım Koşulları

Genel Bilgiler

İşbu sayfada, Saniber Ltd. Şti.’ye (bundan böyle Saniber olarak anılacaktır) ait olan ve bir online iletişim platformu teşkil eden Calltory websitesi ve/veya Calltory iOS ve Android uygulamaları (bundan böyle hepsi birden Calltory Uygulaması veya uygulama olarak anılacaktır) ve hizmetlerini kullanırken uyulması gereken kurallar -Kullanım Koşulları- açıklanmaktadır. Kullanım Koşulları dikkatli bir şekilde okunmalıdır.

Calltory Uygulamasına erişerek veya uygulamayı kullanarak, Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı, işbu koşulların içeriğini kabul ettiğinizi ve bu koşullara bağlı olacağınızı ve ilişik geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uyacağınızı kabul etmektesiniz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen Calltory Uygulamasını kullanmayınız.

Saniber, önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın, istediği zaman bu Kullanım Koşullarını değiştirme hakkına sahiptir. Bununla birlikte, Saniber, yine herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, Calltory Uygulamasına ilişkin geliştirme ve değiştirmeler yapma hakkına sahiptir. Yapılan güncelleme ve değişikliklerin takibi kullanıcıların sorumluluğundadır. Değişiklikler sonrası kullanıcılar tarafından Calltory Uygulamasının kullanımına devam edilmesi bunların kabul edildiği anlamına gelecektir.

Servisler

Calltory Uygulaması, kullanıcılarını İnternet üzerinden görüntülü görüşme/video-konferans, İnternet araması ve mesajlaşma yöntemi ile buluşturan online bir platform sağlayıcıdır.

Calltory Uygulaması Kullanımı- ACİL DURUMLAR İÇİN DEĞİLDİR

Calltory Uygulaması acil servislere ve/veya polis, itfaiye, hastane gibi acil servis sağlayıcılara erişim sağlamamaktadır.

Acil durum hizmetine ihtiyaç duymanız halinde sabit veya mobil hatlı telefon veya başka bir iletişim aracı vasıtasıyla acil servis sağlayıcılarına ulaşmanız gerekmektedir.

Üyelik Koşulları, İşlemleri ve Güvenliğe İlişkin Bilgiler

Calltory Uygulamasına giriş yapabilmek için, üye olacak kişi, 13 yaşını doldurmuş ve Kullanım Koşullarını anlama ve onaylama yetisine haiz olduğunu, siteye kendi adı ile kayıt olmak suretiyle Kullanım Koşullarını kabul ettiğini ve site ve uygulamayı işbu koşullar doğrultusunda kullanacağını beyan ve garanti etmektedir. Kullanım Koşullarını anlama ve kabul etme yeti ve yetkisine haiz olmayan kullanıcılar Calltory Uygulamasını veli veya vasileri aracılığı ile ve bunların gözetimi altında kullanmakla yükümlüdür.

Kişi Calltory Uygulamasına kayıt esnasında, kimliği, iletişim bilgileri ve diğer gerekli bilgileri doğru, dürüst ve eksiksiz bir biçimde sağlamakla yükümlüdür. Kişinin kayıtta oluşturduğu hesap bütünüyle şahsına ait olup, hesabına ilişkin bilgilerin ve bu hesap altında yaptığı işlem aldığı hizmet ve servislerin gizliliğini korumaktan tek başına sorumludur.

Kayıt ile birlikte uygulama üyeleri, hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacaklarını, hesaplarını başkalarına kullandırmayacaklarını, hesaplarının başkaları tarafından kullanıldığına veya bir güvenlik ihlaline ilişkin bir şüphe duymaları halinde Saniber’i durumdan derhal haberdar edeceklerini garanti etmiş sayılırlar.

Saniber, Calltory Uygulaması üyeleri tarafından Kullanım Koşullarına uyulduğunu denetlemek açısından, herhangi bir yasal zorunluluğu olmamakla birlikte, gerekli gördüğü hallerde üyelik giriş ve kullanımlarının monitörüne karar verme hak ve yetkisini saklı tutmaktadır. Kullanım Koşullarının ihlaline ve/veya haksız kullanıma ilişkin bir şüphenin varlığı halinde Saniber tarafından servis sağlanışının reddine veya durdurulmasına karar verilebilir.

Saniber, uygulama üyeleri ile telefon, posta veya e-mail yolu ile iletişim kurabilir ve hesap bilgilerinin doğruluğunu teyit edebilmek için fazladan bilgi talebinde bulunabilir. Bu gibi durumlarda, üyeler gerekli bilgileri doğru, dürüst ve eksiksiz bir biçimde sağlamakla ve hesaplarının sahte olmadığını kanıtlamakla yükümlüdürler. Bilgileri istenilen şekilde ve 14 gün içerisinde sağlamayan kişilerin üyelikleri, Saniber tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

Calltory Uygulaması üyelerinin, iletişim bilgilerinde değişiklik olması ve bunun gibi durumlarda, hesap bilgilerine ilişkin gerekli değişiklik ve güncellemeleri yapmaları gerekmektedir.

Kullanım Limitleri

Calltory Uygulaması kullanıcıları ve üyeleri tarafından;

- Uygulamanın yasa dışı, aldatıcı, kötü niyetli veya ayrımcı bir amaç doğrultusunda kullanılması,

- Uygulamaya sahte bir isimle, başka birinin kimlik bilgilerini kullanmak suretiyle veya başka biri adına giriş yapılması ve bunların bu suretle kullanılması,

- Uygulamanın sistem ve veri güvenliğine ve/veya bütünlüğüne zarar verecek veya bunları tehlikeye atacak şekilde kullanılması,

- Uygulamaya izinsiz giriş yapılması,

- Uygulama kullanıcılarına ait kişisel bilgilere ve içeriklere adres toplama botları, robotlar, spider ya da kazıyıcılar vb. kullanılmak suretiyle erişilmesi, bunların toplanması ve kullanılması,

- Uygulama üzerinden tehlikeli, sahte, yanlış, yanıltıcı nitelikte, yasa dışı vb. bilgi, materyal, data veya içerik yayınlanması ve/veya paylaşılması,

- Uygulamayı bozacak, yok edecek, manipüle edecek, kesintiye uğratacak veya başka bir şekilde uygulamaya zarar verecek nitelikte virüs, truva atı, solucan gibi zararlı bilgisayar kodlarının yayılması,

- Uygulama işleyişinin, yönetiminin veya güvenliğinin bozulması, hacklenmesi, aldatılması (sazanlanması), değiştirilmesi, kopyalanması veya buna başka yöntemlerle zarar verilmesi,

- Uygulama üzerinden veya aracılığı ile nefret söylemi, tehditkar veya pornografik nitelikli ya da şiddeti teşvik eden, çıplaklık ya da görsel veya keyfi şiddet içeren herhangi bir içerik yayınlanması,

- Uygulama kod ve bilgilerine yönelik olarak tersine mühendislik ve buna ilişkin her tür işlem yapılması,/p>

- Uygulamayı kullanırken herhangi bir telif hakkı, marka, patent veya diğer bir fikri sınai mülkiyet hakkı ihlali yapılması

kesinlikle yasaktır.

Fesih

İşbu Kullanım Koşulları özünün ya da metninin kullanıcı tarafından herhangi bir şekilde ihlal edilmesi ya da tarafımızın bir riske veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakılması durumunda, Calltory Uygulamasının kullanıcıya sunulmasına Saniber tarafından kısmi olarak ya da bütünüyle son verilebilecektir. Bu durum kullanıcıya e-posta yoluyla ya da hesaba erişim sağlanacak bir sonraki denemede bildirilecektir.

Sorumluluğun Reddi

Calltory Uygulamasının kullanımından kaynaklanan risk yalnızca kullanıcılara aittir.

Saniber, Calltory Uygulamasının kullanıcılarının kusur, ihmal, hata ve bunun gibi fiillerinden ve bu fiillerden doğan zararlardan hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.

Saniber üçüncü kişiler tarafından sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

Saniber, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

İhtilaflar

Calltory Uygulaması veya Kullanım Koşulları ile ilişkili olarak ya da bunlardan kaynaklı olarak meydana gelen herhangi bir iddia, dava nedeni ya da ihtilafı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına tabi olacak ve Urla Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.